La revolucionària tecnologia de Toyota que estableix nous nivells estàndard en seguretat  als carretons, comoditat per al conductor i augment de la productivitat.

Com treballa el SAS? →

El SAS de Toyota és un sistema electrònic que monitoritza automàticament al voltant de 300 funcions clau del carretó. Aquest concepte revolucionari ha necessitat al voltant de dos anys per al seu desenvolupament i el treball d’un equip de 30 enginyers dedicats a això. Està protegit per 126 patents de Toyota.

El SAS Toyota es basa en tres tipus de components: un controlador electrònic, deu sensors i tres actuadors. El controlador SAS recopila informació dels sensors i calcula si el carretó està en una situació potencialment perillosa o no, i activa un o més actuadors.

Evitant les bolcades laterals →

Les bolcades laterals ocorren quan la posició del centre de gravetat del carretó es desplaça cap a un costat fora de la zona d’estabilitat del carretó. Això passa quan un carretó gira a altes velocitats o canvia de direcció.

Normalment l’eix posterior pivota lliurement per adaptar-se a les condicions irregulars del terreny. L’eix roman en una condició estable fins que el centre de gravetat es desplaça fora del triangle d’estabilitat … i el carretó comença a bolcar cap a un costat.

Per prevenir això, el dispositiu de bloqueig de l’eix de direcció desenvolupat per Toyota bloqueja temporalment l’eix de direcció per proporcionar al carretó un alt nivell d’estabilitat lateral.

sas_animation